Aksaray Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Aksaray Ziraat Odası > Yöresel Ürünler

Yöresel Ürünler

AKSARAY İLİNİN TARIMSAL AÇIDAN GENEL TANITIMI

Aksaray İline 7 ilçe, 41 belde ve 151 köy bağlıdır. Aksaray’ın sosyo-ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Faal nüfusun % 70’i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlamaktadır. İlimizde, toprakların % 54,4’ü tarıma elverişli olup, geri kalan % 45,6’sı ise çayır, mera, bozuk ormanlık ve tarıma elverişsiz ormanlardır. 420.430 hektar olan İlimiz tarım alanlarında; hububat, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yumrulu bitkiler, meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Tarıma elverişli arazilerin % 86’sında kuru, %14’ünde sulu tarım yapılmaktadır. Tarımda çalışan nüfusun yüzdesini aşağıya çekmek için, sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmek, tarımda üretimi ve verimliliği artırmak için ürün deseninde değişiklik yapmak, toprak işlemedeki yanlışlıkları gidermek, kaliteli ve uygun girdi kullanımına ağırlık vermek, makineleşmeyi teşvik ederek kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle birim alandan daha çok ürün alınması ve çiftçilerin eğitilmesine çalışılmaktadır.

İLİN ARAZİ VARLIĞI
Arazinin Cinsi
Miktarı
Ha.
Miktarı
%
TARIM ARAZİSİ
420.430
54,46
ÇAYIR MERA ARAZİSİ
277.803
35,97
ORMAN ARAZİSİ
12.528
1,62
TARIM DIŞI ARAZİ
(Yerleşim Yerleri dahil)
10.376
1,34
TOPLAM SU YÜZEYLERİ
(Göl ve göletler dahil)
51.048
6,61
TOPLAM
772.185
100,00
 
 
ÜRÜN BAZINDA EKİLİ ALANLAR VE ÜRETİM
ARAZİ VARLIĞI200720082009
 MİKTARI (Ha)ÜRETİM (Ton)MİKTARI (Ha)ÜRETİM (Ton)MİKTARI (Ha)ÜRETİM (Ton)
Tahıllar223.470657.255225.455656.167215.160738.240
Baklagiller16.74217.91716.93717.95318.66019.432
Şeker Pancarı10.755531.90011.013533.21011.665692.510
Bağ Sahası1.14231.0223.96432.3123.24822.000
Ayçiçeği(çer+yağ)8.53024.26718.54052.70313.22438.648
Yumrulu Bitkiler6.373194.1577.028204.1177.143209.064
Yem Bitkileri18.055404.41816.957418.50017.020391.811
Sebze Ekilişleri6.50943.7565.68746.0306.76845.270
Meyve Sahası2.92627.7928.87860.72727.00025.549
TOPLAM294.5021.932.484304.4591.993.292319.8882.129.319
 
 
İLİN HAYVAN VARLIĞI
Y   I   L   L  A  R200720082009
BÜYÜKBAŞKültür40.70243.31145.350
Melez30.78329.88428.303
Yerli6.80554574.958
Boğa altı inek sayısı43.1235241651.311
Manda115271534
TOPLAM78.405     78.92379.145
KÜÇÜKBAŞKoyun354.860337.020312.277
Kıl keçisi7.13810.87710.872
Tiftik Keçisi227752197
TOPLAM362.225348.649323.346
KANATLI 372.310354.089328.948
ARICILIK 17.69017.84018.320
 
 
HAYVANSAL ÜRETİM
 
SÜT
(ton)
ET
(ton)
DERİ
(ton)
YAPAĞI
(ton)
KIL VE TİFTİK
(ton)
YUMURTA
(Adet)
BAL
(Ton)
2007281.1183.4353765200,52572.632.096292
2008280.1203.170285--64.550.000383
2009140.2121.319124--33.136.402115