Aksaray Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Aksaray Ziraat Odası > Tarım Profili

Tarım Profili

AKSARAY İLİNİN TARIMSAL AÇIDAN GENEL TANITIMI

Aksaray İline 7 ilçe, 41 belde ve 151 köy bağlıdır. Aksaray’ın sosyo-ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Faal nüfusun % 70’i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlamaktadır. İlimizde, toprakların % 54,4’ü tarıma elverişli olup, geri kalan % 45,6’sı ise çayır, mera, bozuk ormanlık ve tarıma elverişsiz ormanlardır. 420.430 hektar olan İlimiz tarım alanlarında; hububat, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yumrulu bitkiler, meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Tarıma elverişli arazilerin % 86’sında kuru, %14’ünde sulu tarım yapılmaktadır. Tarımda çalışan nüfusun yüzdesini aşağıya çekmek için, sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmek, tarımda üretimi ve verimliliği artırmak için ürün deseninde değişiklik yapmak, toprak işlemedeki yanlışlıkları gidermek, kaliteli ve uygun girdi kullanımına ağırlık vermek, makineleşmeyi teşvik ederek kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle birim alandan daha çok ürün alınması ve çiftçilerin eğitilmesine çalışılmaktadır.

İLİN ARAZİ VARLIĞI
Arazinin Cinsi
Miktarı
Ha.
Miktarı
%
TARIM ARAZİSİ
420.430
54,46
ÇAYIR MERA ARAZİSİ
277.803
35,97
ORMAN ARAZİSİ
12.528
1,62
TARIM DIŞI ARAZİ
(Yerleşim Yerleri dahil)
10.376
1,34
TOPLAM SU YÜZEYLERİ
(Göl ve göletler dahil)
51.048
6,61
TOPLAM
772.185
100,00
 
 
ÜRÜN BAZINDA EKİLİ ALANLAR VE ÜRETİM
ARAZİ VARLIĞI
2007
2008
2009
 
MİKTARI (Ha)
ÜRETİM (Ton)
MİKTARI (Ha)
ÜRETİM (Ton)
MİKTARI (Ha)
ÜRETİM (Ton)
Tahıllar
223.470
657.255
225.455
656.167
215.160
738.240
Baklagiller
16.742
17.917
16.937
17.953
18.660
19.432
Şeker Pancarı
10.755
531.900
11.013
533.210
11.665
692.510
Bağ Sahası
1.142
31.022
3.964
32.312
3.248
22.000
Ayçiçeği(çer+yağ)
8.530
24.267
18.540
52.703
13.224
38.648
Yumrulu Bitkiler
6.373
194.157
7.028
204.117
7.143
209.064
Yem Bitkileri
18.055
404.418
16.957
418.500
17.020
391.811
Sebze Ekilişleri
6.509
43.756
5.687
46.030
6.768
45.270
Meyve Sahası
2.926
27.792
8.878
60.727
27.000
25.549
TOPLAM
294.502
1.932.484
304.459
1.993.292
319.888
2.129.319
 
 
İLİN HAYVAN VARLIĞI
Y   I   L   L  A  R
2007
2008
2009
BÜYÜKBAŞ
Kültür
40.702
43.311
45.350
Melez
30.783
29.884
28.303
Yerli
6.805
5457
4.958
Boğa altı inek sayısı
43.123
52416
51.311
Manda
115
271
534
TOPLAM
78.405
     78.923
79.145
KÜÇÜKBAŞ
Koyun
354.860
337.020
312.277
Kıl keçisi
7.138
10.877
10.872
Tiftik Keçisi
227
752
197
TOPLAM
362.225
348.649
323.346
KANATLI 
372.310
354.089
328.948
ARICILIK
 
17.690
17.840
18.320
 
 
HAYVANSAL ÜRETİM
 
SÜT
(ton)
ET
(ton)
DERİ
(ton)
YAPAĞI
(ton)
KIL VE TİFTİK
(ton)
YUMURTA
(Adet)
BAL
(Ton)
2007
281.118
3.435
376
520
0,525
72.632.096
292
2008
280.120
3.170
285
-
-
64.550.000
383
2009
140.212
1.319
124
-
-
33.136.402
115